ചില കവിതകള്‍
Loading...

My Blog List

സോഷ്യല്‍ സൈറ്റ്‌

BLOGS

test

Jaalakam
കാറ്റിനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ
മരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
നഷ്ടപ്പെട്ട  മനുഷ്യരേപ്പോലെത്തന്നെ,
കൈവിരൽത്തുമ്പിൽ
പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ..

മരങ്ങളെന്നു വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന
മനുഷ്യരില്ലാത്ത നാട്ടില്‍ 
കാടും മേടുമെല്ലാം
കാമക്രോധമുറങ്ങുന്ന
പാതിരാക്കണ്ണുകൾ തുറിക്കുമ്പോള്‍ 

അടിവേരുകളിളകിയ
തണൽ മരങ്ങളിലും
പൊതുവഴികളിലെ
തളിർക്കാച്ചില്ലകളിലും
കരിങ്കുയിലുകളുടെ നൊമ്പരങ്ങളും
മഴച്ചാർത്തുകൾക്കായി നിലാവിൻ
നെടുവീർപ്പുകളും
ചിറകടിച്ചകലുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളും
ഇരുളിലേക്കിടക്കിടെ
ചേർത്തു വക്കുന്ന
ഇലക്കാതുകളും
അതിലാർത്തു പെയ്യുന്ന,
പോയ കാലത്തിൻ ഞാറ്റുവേലകളും..


കേൾക്കുന്നുണ്ടൊരു
കാതമകലെ
പീളക്കണ്ണുകൾ തെളിയാത്ത
പച്ചപ്പാവമൊരു
വയസ്സന്‍ കുന്നിന്റെ കുളമ്പടിയും..


ചാരമായ് കത്തിത്തീർന്ന
ചന്ദനച്ചിതകളിൽ
പുന്നെല്ലിൻ പാടത്തിന്റെ
ശവദുർഗ്ഗന്ധങ്ങളും..


ചൊറിച്ചേമ്പിലകളിൽ
നീറിപ്പിടഞ്ഞാടുന്ന
പോയൊരോണക്കാലത്തിൻ
മുത്തശ്ശിക്കിനാവുകളും..


ഉടലുടുപ്പുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ
മണൽപ്പുഴപ്പരപ്പിൻ നിഴൽപ്പറ്റി
മലിന ജലസംഭരണികളുടെ
മരണ സ്പന്ദനങ്ങളും.


നിർഭാഗ്യജീവിതത്തിൻ
മൂകാന്ധകാരം നീളെ..
വീണു ചിതലരിക്കുകയാണതിൽ
വന്ധ്യ വനവസുന്ധര ജാതകം.
# മൊബൈൽ വഴിയുള്ള എഴുത്തും പോസ്റ്റും അതിൻെറ പരിമിതികളും.

കണ്ണും മൂക്കും കണ്ടപ്പോള്‍
പൊന്നും വിലക്ക് വാങ്ങി.
കയ്യും കണക്കുമില്ലാതെ
കണ്ടിടത്തെല്ലാം മാന്തി.

കല്ലുവച്ച നുണകളെല്ലാം  
ചെത്തിമിനുക്കി വച്ചു.
കണ്ണെത്താത്ത നിലയിലേക്ക്
കെട്ടിപ്പൊക്കി നിർത്തി.

അടച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന വാതിലിലെല്ലാം 
തേക്കും വീട്ടിയും കൊത്തി.
പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതെല്ലാം 
പോളീഷിട്ട് മിനുക്കി.

നാല് കോലില്‍ മതില്‍ കെട്ടി 
നാലുപാടും ടൈല്‍ പാകി.
നായിന്‍റെ രണ്ട് മക്കളെ വാങ്ങി. 
പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്തതെല്ലാം  
അടുത്ത വീട്ടിൽ പുകഞ്ഞു. 

കണ്ണൊന്നടച്ച് തുറന്നപ്പോള്‍  
കാണാൻ ബയങ്കര  വീട്.

1+9 = പത്തൊമ്പത് ?
1- 9 = എത്രൊമ്പത് ?
കണക്കുകളില്‍  കണ്ണ് തുറിച്ചപ്പോള്‍
കാര്യങ്ങളെല്ലാം വട്ടത്തിലായി.

കൂട്ടാനും കിഴിക്കാനും 
കഴിയാത്ത കണക്കുകൾ!      
കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും
തീരാത്ത കണക്കുകൾ!

കണ്ണിന് പിഴച്ചതോ? 
കണക്കിൽ പിഴച്ചതോ?
കണ്ണടച്ചു തുറന്നപ്പോഴേക്കും 
കൈയ്യീന്ന് പോയി , വീട് !